Progresele la reabilitarea drumurilor naționale, discutate în cadrul Consiliului Fondului Rutier

În primele opt luni ale anului curent, au fost executate 51% din lucrările de întreținere și reabilitare a drumurilor naționale, cu o valoare de 754 milioane lei din sursele Fondului rutier. Datele au fost prezentate, astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministra Natalia Gavriliță. 

Conform raportului privind implementarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier curent, pentru întreținerea curentă a drumurilor au fost valorificați 29 milioane de lei (96%). Pe parcursul lunii iunie 2022, s-a desfășurat procedura de achiziții pentru efectuarea lucrărilor de rutină pe drumurile publice în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei, pe perioada 2022-2025. În același timp, pentru întreținerea periodică a drumurilor au fost valorificați 108 milioane lei (69,5%). De asemenea, 50,6 milioane lei (70,6%) au fost valorificați pentru asigurarea securității circulației rutiere, iar 17,6 milioane lei (71%) – pentru lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor. Totodată, pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă au fost valorificați  43,2 milioane lei (62 %), pentru reconstrucția/reparația drumurilor publice naționale – 149 milioane lei (28%), iar pentru executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurare a terenurilor au fost valorificați 34 de milioane de lei (57%). 

Pentru cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor au fost valorificați 17,2 milioane lei (9,4%) și 32,2 milioane lei (46%) – pentru administrarea drumurilor publice, în perioada ianuarie – iunie 2022. Pentru crearea spațiilor verzi în zonele de protecție a drumurilor au fost valorificați 1,9 milioane lei. Banii au fost alocați pentru lucrări de plantare a arborilor și arbuștilor în zonele de protecție a drumurilor, planificate pentru lunile septembrie – octombrie 2022. Pentru implementarea tehnologiilor moderne și efectuarea controlului calității cu o valoare estimativă – 2,1 milioane lei, iar pentru procurarea utilajului și echipamentului (dotarea laboratorului de încercări al ASD, măsurarea traficului pe drumurile naționale, extinderea sistemului de prognoze și control) au fost cheltuiți 19,4 milioane lei. 

La fel, a fost raportat un progres la îmbunătățirea celor 300 de km de drumuri locale, proiect susținut din anul 2015 de Banca Mondială. S-a remarcat faptul că toate drumurile din cadrul acestui proiect vor fi finalizate până la finele anului 2022, cu excepția Coridorului 10 Costești-Țâpala, care va fi finisat în primăvara anului 2023. 

Totodată, s-a adus la cunoștință despre actualizările care s-au făcut pe harta interactivă a drumurilor naționale – https://harta.asd.md. Aceasta urmează în scurt timp să fie completată cu 10 porțiuni de drum, identificate de Ministerul Afacerilor Interne, pe care a fost înregistrat un număr mare de decese, fiind considerate și puncte negre pe traseele naționale. 

A fost prezentat, de asemenea, și proiectul Sistemului de management al îmbrăcămintei rutiere HDM4 și PAVER, care va permite elaborarea unei viziuni strategice privind modul de prioritizare a sectoarelor de drumuri în baza criteriilor economice și sociale, inclusiv estimarea costurilor necesare. 

Într-un final, a fost aprobat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022 cu suma de 325,5 milioane lei, bani suplimentari la cei 1,48 miliarde de lei care vor fi utilizați pentru construcția drumului de acces și a platformelor pentru podul plutitor Leova – Bumbăta și alte proiecte de infrastructură. Totatdată, s-a aprobat redistribuirea mijloacelor fondului pe anumite lucrări de întreținere a drumurilor naționale. 

Consiliul Fondului Rutier este un organ consultativ, instituit pentru asigurarea transparenței şi utilizării eficiente a mijloacelor fondului rutier. Din componența Consiliului fac parte 11 persoane, inclusiv 8 reprezentanți ai autorităților publice centrale de specialitate și 3 reprezentanți ai asociațiilor obștești și ai patronatelor din domeniul transporturilor și drumurilor.

Autorizare
*
*
Înregistrare
*
*
*
Nu a fost introdusă o parolă
*
captcha
Generare parolă