Politică de confideranțialetate

Politica de confidențialitate a ZORO.MD

Ultima actualizare s-a efectuat la data de 23 august 2022.

Suntem preocupați de viața dumneavoastră privată și suntem deciși să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate vă va informa asupra modalității în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, asupra drepturilor pe care le aveți în legătură cu confidențialitatea datelor și a modului în care sunteți protejat prin lege. Vă rugăm să lecturați cu atenție prezenta Politică de confidențialitate înainte de utilizarea Serviciilor noastre.

Cuprins

 1. Cine suntem?
 2. Ce date colectăm referitoare la persoana dvs.?
 3. Colectăm date referitoare la minori?
 4. Care sunt motivele pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 5. Modalitatea de informare a dvs. cu privire la modificările aduse Politicii noastre de confidențialitate.
 6. Drepturile dumneavoastră.
 7. Cui divulgăm datele dvs.?
 8. Unde stocăm datele dvs. și pe ce perioadă?
 9. Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării
 10. Link-uri către website-uri ale terților
 11. Detalii de contact
 12. Autoritatea pentru Protecția Datelor

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică utilizării de către dvs. a oricăror produse, servicii, conținuturi, opțiuni, tehnologii sau funcții și a tuturor website-urilor, aplicațiilor mobile, site-urilor mobile sau a altor produse sau aplicații online oferite dvs. de către noi (denumite în mod colectiv “Serviciile”).

Cine suntem?

Principalul operator al datelor dvs. în scopul serviciilor noastre este S.R.L „SAVIS ENGINEERING”, societate cu răspundere limitată cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 7, of. 4,  care vă furnizează Serviciile noastre în conformitate cu Termenii și Condițiile noastre de Utilizare (denumită în continuare “ZORO.MD”, “noi” sau “al nostru/a noastră” în prezenta Politică de confidențialitate).

Ce date colectăm referitoare la persoana dvs.?

2.1.1 Date obținute din interacțiuni directe

Informații privind înregistrarea și alte informații referitoare la cont;

În momentul în care vă înregistrați în vederea utilizării Serviciile noastre, este posibil ca noi să colectăm următoarele informații referitoare la persoana dvs.:

 • numele dvs.;
 • numărul de telefon mobil;
 • detaliile dvs. de plată, în cazul în care doriți să utilizați serviciile noastre plătite, astfel cum sunt definite acestea prin Termenii și Condițiile de Utilizare, care, în funcție de metoda de plată utilizată, ar putea include
 • detaliile cardului dvs. de credit si/sau de debit (numele titularului cardului, data expirării cardului, tipul de card de credit, primele și ultimele patru cifre ale numărului cardului dvs. de credit, și codul CVV / CVC, care este transmis către procesatorul de plăți si nu este stocat de către ZORO.MD);
 • adresa de email.

Valabilitatea contului dvs. ZORO.MD

Validăm conturile utilizatorilor ZORO.MD utilizând verificarea prin e-mail, pentru a ne asigura de faptul că fiecare cont este asociat cu un utilizator real și unic. Acest proces de validare este demarat în momentul în care vă înregistrați pe site-ul nostru.

Colectăm date de la minori?

Serviciile noastre nu sunt adresate minorilor și nu colectăm cu bună știință date de la nicio persoană care nu a atins vîrsta majoratului. În cazul în care luăm la cunoștință de faptul că un minor ne-a furnizat date cu caracter personal, vom șterge aceste date fără întârziere.

Care sunt motivele pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în situațiile în care legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:

 • Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în situațiile în care legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:
 • Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în situațiile în care legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:
 • Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în situațiile în care legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:
 • Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în situațiile în care legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:

Vă prezentăm în cele ce urmează o descriere a motivelor pentru care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt temeiurile legale pe care le invocăm atunci când procedăm astfel. Am identificat de asemenea interesele noastre legitime, acolo unde este cazul.

Pentru asigurarea accesului la Servicii și furnizarea acestora.

În cazul în care vă conectați utilizând numărul de telefon mobil sau ID-ul de email, utilizăm numele și prenumele, numărul de telefon mobil și/sau adresa dvs. de email pentru a vă identifica în calitate de utilizator și pentru a vă acorda acces la Serviciile noastre.

Utilizăm furnizori terți de servicii de plăți pentru prelucrarea oricărei plăți pe care o efectuați în legătură cu Serviciile noastre. În funcție de metoda de plată, este posibil să vi se solicite să ne furnizați detaliile dvs. de plată și cele privind cardul de credit/debit, pe care le vom transmite ulterior furnizorului de servicii de plată în scopul procesării plății dvs. Nu stocăm informațiile referitoare la cardul dvs. de credit dacă nu alegeți opțiunea de a salva aceste informații pentru efectuarea mai facilă a unor plăți recurente fără a fi nevoit să vă reintroduceți detaliile de fiecare dată. În astfel de situații, stocăm doar numele titularului cardului, data expirării cardului, tipul de card și primele și ultimele patru cifre ale numărului dvs. de card. Nu stocăm nicio valoare a codului de verificare a cardului de credit și doar transmitem astfel de valori și numărul cardului dvs. de credit într-o manieră criptată în scopul prelucrării plăților dvs. de către furnizorul de servicii de plată.

Prelucrăm informațiile menționate mai sus pentru executarea corespunzătoare a contractului nostru cu dvs..

Modalitatea în care vă vom informa cu privire la modificările aduse Politicii noastre de confidențialitate

Este posibil ca la un moment dat să modificăm și să actualizăm prezenta Politică de confidențialitate. Vă vom notifica cu privire la modificările semnificative aduse prezentei Politici de confidențialitate astfel cum este cazul în împrejurările date și cum ni se impune prin legislația aplicabilă, de ex., prin publicarea unei notificări vizibile în cadrul Serviciilor noastre sau prin transmiterea unui mesaj către dvs. prin intermediul Serviciilor noastre sau prin trimiterea unui mesaj email. În cazul în care nu sunteți de acord cu modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și cu opțiunile pe care vi le oferim, vă puteți închide contul în orice moment accesând setările din contul dvs. și selectând ștergerea contului.

Drepturile de care beneficiați.

În anumite circumstanțe, beneficiați de drepturi în virtutea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai jos, vă rugăm să accesați setările contului dvs./setările privind confidențialitatea sau să ne contactați pein intermediul Formularului de Contact:

Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (denumit în mod obișnuit “solicitarea de acces a persoanei vizate”). Acesta vă dă posibilitatea de a primi o copie a datelor cu caracter personal deținute de noi referitoare la persoana dvs. și de a verifica dacă prelucrarea este efectuată de noi în mod legal.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor pe care le deținem referitoare la persoana dvs. Acesta vă dă posibilitatea de a obține rectificarea oricăror date incomplete sau inexacte deținute de noi referitoare la persoana dvs., deși este posibil să fie necesară o verificare a corectitudinii noilor date pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta vă dă posibilitatea de a ne solicita suspendarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații

 • (a) în cazul în care doriți să stabiliți corectitudinea datelor;
 • (b) în situația în care considerați că utilizarea datelor de către noi este ilegală;
 • (c) în situația în care ne solicitați să păstrăm datele chiar dacă noi nu mai avem nevoie de acestea în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție; sau
 • (d) în situația în care v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs. însă noi trebuie să verificăm dacă avem temeiuri legitime prevalente pentru utilizarea acestora.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Acesta vă dă posibilitatea de a ne solicita ștergerea sau eliminarea datelor cu caracter personal în cazul în care nu există temeiuri justificate pentru prelucrarea în continuare de către noi a acestora. Beneficiați de asemenea de dreptul de a ne solicita ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în care este posibil să fi procesat informațiile privind persoana dvs. în mod ilegal sau în care ni se impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma cu legislația locală. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în legătură cu anumite scopuri, este posibil să fim obligați prin lege să reținem datele dvs.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care noi ne prevalăm de un interes legitim (sau de interese legitime ale unui terț) și există anumite elemente referitoare la situația dvs. particulară care vă determină să doriți să vă opuneți prelucrării în baza acestui temei deoarece considerați că aceasta are impact asupra drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. În unele cazuri, este posibil să demonstrăm că avem temeiuri legale convingătoare pentru prelucrarea informațiilor privind persoana dvs. care prevalează asupra drepturilor și libertăților dvs. Beneficiați de asemenea de dreptul de a vă opune în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în scopuri de marketing direct. Vă puteți exercita dreptul de a vă opune în următoarele modalități, în funcție de activitatea de prelucrare pe care doriți să o încetăm:

cu privire la mesaje email de marketing, dați click pe link-ul de dezabonare din cadrul mesajelor noastre email;

cu privire la mesaje SMS de marketing, notificări automate sau apeluri telefonice, schimbarea setărilor dvs., de notificare din contul dvs. în vederea renunțării la acestea;

cu privire la fișiere de tip ”cookies”, dați click pe funcția “opt-out” (renunțare) de pe platforma noastră de gestionare a consimțămintelor, și;

cu privire la orice obiecție ridicată împotriva prelucrării datelor dvs. în general, ne puteți contacta prin intermediul Formularului de Contact.

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dvs. sau către un terț. Vom pune la dispoziția dvs. sau a persoanei terțe alese de dvs. datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat şi interoperabil. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acest drept se aplică doar informațiilor automate cu privire la care ne-ați acordat inițial consimțământul privind utilizarea acestora sau, prin utilizarea informațiilor, să executăm un contract cu dvs.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta nu afectează legalitatea niciunei prelucrări efectuate deja de noi în baza consimțământului dvs. acordat mai sus.

În mod obișnuit, nu se percepe nicio taxă: Nu va trebui să plătiți nicio taxă pentru accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (sau pentru exercitarea oricărui alt drept). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă în situația în care solicitarea dvs. este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. În caz contrar, este posibil să refuzăm să dăm curs solicitării dvs. în astfel de împrejurări.

Termenul-limită pentru furnizarea răspunsurilor:

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să avem nevoie de mai mult de o lună în cazul în care solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau în care ați înaintat mai multe solicitări. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

Comunicare.

Vom comunica cu dumneavoastră prin email, sau prin mesaje de notificare pe site în legătură cu Serviciile noastre, cu validarea contului dvs. deschis la noi, pentru a vă informa în cazul în care listările dvs. de anunțuri au devenit active/au expirat și în legătură cu alte mesaje referitoare la tranzacții în legătură cu Serviciile noastre. Dat fiind faptul că este imperativ pentru noi să vă transmitem astfel de mesaje referitoare la tranzacționare, e posibil să nu puteți renunța la astfel de mesaje.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră?

Este posibil să trebuiască să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu părțile enumerate mai jos:

Furnizori terți de servicii:

Utilizăm furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta să asigurăm anumite aspecte legate de Serviciile noastre și să menținem și să monitorizăm Serviciile noastre. În acest context, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi împărtășite cu următorii beneficiari sau categorii de beneficiari:

 • furnizorii de servicii de plăți, pot primi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul procesării plăților pe care doriți să le efectuați prin intermediul Serviciilor noastre; pentru efectuarea plăților pe platforma ZORO.MD, indiferent dacă sunt plăți efectuate pe bază de card sau prin ordin de plată,
 • furnizorii de instrumente pentru acordarea de asistență clienților, care este posibil să primească anumite date ale dvs. cum ar fi detalii privind contul de utilizator, solicitări ale serviciului pentru clienți, conținut al mesajelor, în scopul comunicării cu clienții și acordării de asistență acestora;
 • furnizorii de instrumente pentru managementul relației cu clienții, care este posibil să primească anumite date ale dvs. cum ar fi detalii privind contul de utilizator sau datele de contact referitoare la perspectiva de vânzări în scopul prelucrării de către echipele de vânzări;
 • furnizorii de servicii de comunicări de marketing, care este posibil să primească anumite date ale dvs. în scopul organizării și derulării de campanii de comunicare de marketing.

Efectuăm verificări asupra furnizorilor noștri terți de servicii și le impunem acestora să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze conform legii. Nu le permitem acestora să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii și le permitem să prelucreze aceste date numai în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Fuziuni și achiziții:

În cazul în care activitatea sau activele noastre (ori o parte din acestea) sunt reorganizate, vândute, transferate sau fac obiectul unei fuziuni cu o altă activitate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite și transferate către noii proprietari ai activității. În astfel de situații, vom lua toate măsurile prevăzute prin lege, măsuri ce ar putea include notificarea dumneavoastră și posibilitatea de a decide dacă doriți sau nu să utilizați în continuare Serviciile noastre.

Autorități de aplicarea legii, de reglementare și alte autorități:

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților de aplicare a legii, de reglementare, organismelor publice guvernamentale și altor terțe părți relevante în scopul respectării oricăror cerințe legale sau de reglementare.

Informații disponibile la nivel public:

În momentul în care publicați un articol spre vânzare utilizând Serviciile noastre, este posibil să doriți să vă asigurați de faptul că anumite informații personale sunt vizibile altor utilizatori ZORO.MD. Acestea pot include numele și prenumele, adresa de email, localizarea și numărul dvs. de contact. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații furnizate de dvs. altor utilizatori pot fi în orice moment partajate de aceștia cu alte persoane, astfel încât vă rugăm să dați dovadă de precauție în acest sens.

Unde stocăm datele dvs. și pe ce perioadă?

Datele pe care le colectăm cu privire la persoana dvs. vor fi stocate și prelucrate pe servere sigure.

Vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, fiscale și contabile sau de raportare.

În vederea stabilirii perioadei adecvate de păstrare a datelor cu caracter personal, ținem seama de volumul, natura și caracterul privilegiat al datelor cu caracter personal, de riscul potențial de prejudiciere a acestora cauzat prin utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și de faptul dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum și de cerințele legale aplicabile.

Păstrăm datele cu caracter personal aferente contului dvs. atâta timp cât sunteți înregistrat ca utilizator sau până în momentul în care vă ștergeți contul, caz în care ne vom asigura că datele dvs. sunt șterse fără întârzieri nejustificate și cât de curând este fezabil acest lucru din punct de vedere tehnic. În funcție de Serviciul utilizat de dvs. și de sistemele în care sunt stocate datele dvs., ștergerea datelor poate dura maxim 3 luni de la data solicitării dvs. În această perioadă, orice acces la datele dvs. va fi restricționat sau blocat imediat.

În cazul în care nu se înregistrează nicio activitate în in contul dvs. pe o perioadă mai mare de 24 de luni, vă închidem contul în conformitate cu Termenii noștri de Utilizare și ștergem toate datele cu caracter personal stocate în contul dvs., aceasta însemnând că nu veți mai putea să accesați și să utilizați acest cont. Cu toate acestea, nu vă vom închide contul și nu vom șterge datele dvs. în cazul în care aveți orice tranzacții deschise în curs de derulare sau aveți dreptul la rambursarea fondurilor creditate în contul dvs. de către dvs. sau de noi. Înainte de a vă închide contul, vă vom notifica, pentru a vă da posibilitatea de a vă menține contul activ, de exemplu, conectându-vă la respectivul cont.

În momentul închiderii contului dvs., este posibil să reținem anumite date în măsura în care acest lucru este necesar pentru (i) îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi în scopuri fiscale, contabile ori de audit sau (ii) pentru soluționarea unei plângeri sau a unui litigiu în instanță ori pentru a ne conforma cu o solicitare din partea unei autorități (de ex., în legătură cu punerea în aplicare a legii). Vom păstra doar acele date care sunt relevante pentru astfel de scopuri și vom șterge aceste date în momentul expirării perioadei de păstrare aplicabile sau statutare ori în momentul îndeplinirii scopului legal.

În vederea asigurării siguranței și securității clienților și a prevenirii fraudelor, este posibil să păstrăm anumite date referitoare la contul dvs. închis, cum ar fi listările dvs. de anunțuri, adresa IP, informații referitoare la moderare și la experiența utilizatorului, pe o perioadă de maximum 14 luni de la data închiderii contului.

Datele cu caracter personal aferente fișierelor de tip ”cookies” sunt stocate pe perioada corespunzătoare ciclului de viață al respectivului tip de fișier cookie sau până în momentul în care vor fi șterse de dvs.

În cazul în care aveți orice întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dvs., vă rugăm să ne contactați prin intermediul Formularului de Contact.

Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării.

Toate informațiile primite de noi cu privire la persoana dvs. sunt stocate pe servere sigure și am implementat măsuri tehnice și organizatorice care sunt adecvate și necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Compania noastră evaluează în permanență securitatea rețelei sale și caracterul adecvat al programului său intern pentru securitatea informațiilor, care este conceput să (a) ne ajute să securizăm datele dvs. împotriva oricărei pierderi, accesări sau divulgări accidentale ori ilegale, (b) să identificăm riscurile previzibile în mod rezonabil legate de securitatea rețelei, și (c) să minimizăm riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și testări periodice. În afară de aceasta, ne asigurăm de faptul că toate datele referitoare la plăți sunt criptate utilizând tehnologie SSL.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în pofida măsurilor implementate de noi pentru protejarea datelor dvs., transferurile de date prin internet sau prin alte rețele deschise nu sunt niciodată complet sigure și că există riscul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie accesate de terțe părți neautorizate.

Link-uri către website-uri ale terților

Serviciile noastre pot conține link-uri către website-uri sau aplicații ale unor terți. În cazul în care dați click pe unul din aceste link-uri, vă rugăm să aveți în vedere faptul că fiecare în parte va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste website-uri/aplicații și nu suntem răspunzători pentru respectivele politici. În momentul în care ieșiți de pe Serviciile noastre, vă încurajăm să consultați notificarea de confidențialitate de pe fiecare website pe care îl vizitați.

Detalii de contact.

Pentru orice informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați, vă rugăm să vă verificați contul / setările de confidențialitate sau să ne contactați utilizând Formularul de Contact.

Autoritatea pentru Protecția Datelor.

În ceea ce privește plângerile referitoare la protecția datelor, puteți contacta Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP), website:

https://datepersonale.md/

Autorizare
*
*
Înregistrare
*
*
*
Nu a fost introdusă o parolă
*
captcha
Generare parolă