Mesaj informativ cu privire la drepturile subiecților datelor cu caracter personal

ZORO.MD înțelege importanța confidențialității datelor pentru clienții noștri și sprijină standardele internaționale privind drepturile omului.

Potrivit Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 07/08/2011, date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică anume sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect printr-un număr de identificare sau prin unul sau mai multe elemente caracteristice identității sale fizice, fiziologice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

ZORO.MD are o politică fără infracțiuni și fără fraudă. O atenție deosebită este acordată informațiilor care afectează viața personală a clienților.

ZORO.MD prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. Nr.133 din 8 iulie 2011, înregistrată corespunzător în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne și legitime ale companiei, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate și confidențialitate a datelor prevăzute de lege.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată de către persoane autorizate din cadrul companiei ZORO.MD sau alte persoane autorizate în condițiile legii.

Prin semnarea contractului sau prin utilizarea serviciilor, abonatul își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. Refuzul clientului de a prelucra aceste date echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor.

În conformitate cu art. 12-18 din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 07.08.2011, subiectul datelor cu caracter personal are dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție în legătură cu datele cu caracter personal, dreptul de a se opune subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se adresa cu o cerere scrisă la reprezentanța ZORO.MD la adresa: str. Meterul Manole, 7, of. opt.

Textul integral al Legii poate fi găsit pe site-ul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa:    https://datepersonale.md/legislation/national-legislation/legi/

Autorizare
*
*
Înregistrare
*
*
*
Nu a fost introdusă o parolă
*
captcha
Generare parolă