Condițiile de utilizare ale site-ul zoro.md

Document actualizat la data de 23 august 2022.

Cuprins:

 1. Definiții
 2. Prevederi generale
 3. Contul
 4. Reguli privind publicarea Anunțurilor
 5. Anunțuri gratuite
 6. Anunțuri Plătite
 7. Servicii de Promovare Anunțuri
 8. Plăți
 9. Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale și incompatibile cu Regulamentul
 10. Procedura privind depunerea și soluționarea plângerilor
 11. Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere
 12. Soluționarea extrajudiciară a disputelor
 13. Prevederi finale

1 Definiții

 • Zi – înseamnă 24 de ore succesive.
 • Vizitator – persoană fizică ce utilizează Website-ul, care nu deține un Cont sau care nu este conectată la acesta.
 • Furnizor sau ZORO.MD – societatea S.R.L „SAVIS ENGINEERING”, persoană juridică, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Meșterul Manole, 7, of. 8. Contactarea ZORO.MD este posibila la adresa de e-mail sau prin intermediul altor canale de comunicare menționate pe Website.
 • Categorie – categorie tematică (de ex. Camioane, buldozere, mașini de foraj) în care este repartizat Anunțul. O categorie poate fi împărțită în sub-categorii aferente tematicii.
 • Consumator – un Utilizator, persoană fizică, ce desfășoară pe Website activități care nu sunt legate în mod direct de obiectul său de activitate sau de activitatea profesională.
 • Cont – un set de date aferente unui anumit Utilizator, care include informații referitoare la activitatea sa pe Website, inclusiv informații furnizate de către Utilizator pe Website. Regulile referitoare la Cont sunt prevăzute la punctul 3 din Regulament.
 • Cumpărător – un Utilizator care efectuează Tranzacții cu Vânzătorul prin utilizarea funcțiilor Website-ului.
 • Limită – numărul de Anunțuri Gratuite aferent Categoriilor selectate pe care le poate publica Utilizatorul pe Website la un moment dat. Limitele stabilite pentru fiecare Categorie pot fi utilizate în mod independent.
 • Anunț – o propunere de vânzare sau de punere la dispoziție a unui Produs, făcută de către Vânzător, publicată în cadrul Serviciului pe baza principiilor prevăzute la punctul 4 din Regulament.
 • Produs – bunuri sau servicii care fac obiectul unui Anunț;
 • Livrare – un serviciu de transport al bunurilor care fac obiectul Tranzacției, furnizat extern de servicii profesionale de curierat.
 • Regulament – prezentul Regulament și anexele la acesta prin care se stabilesc regulile de utilizare a Website-ului. Versiunea actuală a Regulamentului este disponibilă pe Website în orice moment, într-o formă care oferă posibilitatea descărcării acestuia, a salvării acestuia pe hard drive-ul dispozitivului sau a tipăririi acestuia.
 • Înregistrare – procesul de creare a unui Cont de către un Utilizator după furnizarea datelor Utilizatorului, acceptarea Regulamentului și activarea Contului.
 • Website (Serviciu) sau Pagina ZORO.MD – o platformă online administrată de S.R.L „SAVIS ENGINEERING”.
 • Vânzător – un Utilizator care publică un Anunț pe Website și efectuează Tranzacții cu Cumpărătorul.
 • Tranzacție – orice acord încheiat între Utilizatori sau Utilizator și Vizitator cu privire la un anumit Produs.
 • Servicii Plătite – servicii plătite furnizate de către ZORO.MD Utilizatorului, incluzând, inter alia: publicarea de Anunțuri sau de pachete de Anunțuri și Servicii de Promovare plătite.
 • Servicii de Promovare – servicii plătite de promovare a Anunțurilor.
 • Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică, care utilizează un Serviciu de Cont după conectarea la respectivul Cont.
 • Utilizator Profesionist – orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care conduce în nume propriu o afacere sau desfășoară o activitate profesională și care utilizează Serviciile ZORO.MD în legătură cu activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

2. Prevederi generale

Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de publicare a Anunțurilor și de achiziționare de Servicii Plătite, precum și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute prin Regulament. Orice persoană care utilizează Serviciul este obligată să ia la cunoștință conținutul Regulamentului.

Vizitatorii pot utiliza doar funcții limitate ale Serviciului, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, cu respectarea legii și a principiilor de integritate.

Conținutul publicat în cadrul Serviciului, inclusiv, în special, Anunțurile, indiferent de forma acestora, respectiv materiale text, grafice și video, este protejate conform normelor legale în vigoare aferente protecției drepturilor de autor. Este interzisă utilizarea acestui conținut, în orice mod, fără acordul scris al persoanelor autorizate. Orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile pe Website în scopul distribuirii mai departe a acestora către terțe persoane pe alte website-uri și în afara Internet-ului este interzisă. De asemenea, este interzisă utilizarea Website-ului și a însemnelor ZORO.MD, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul expres și prealabil al ZORO.MD.

Sub rezerva dreptului acordat ZORO.MD în conformitate cu punctul 4.3 de mai jos, nici o prevedere din acest Regulament nu va constitui un acord de utilizare a drepturilor ZORO.MD sau a drepturilor terților prevăzute la punctul 2.3 de mai sus și nici nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare la astfel de drepturi.

ZORO.MD nu este parte la Tranzacții.

Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de publicare a Anunțurilor și de achiziționare de Servicii Plătite, precum și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute prin Regulament. Orice persoană care utilizează Serviciul este obligată să ia la cunoștință conținutul Regulamentului.

Vizitatorii pot utiliza doar funcții limitate ale Serviciului, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, cu respectarea legii și a principiilor de integritate.

Conținutul publicat în cadrul Serviciului, inclusiv, în special, Anunțurile, indiferent de forma acestora, respectiv materiale text, grafice și video, este protejate conform normelor legale în vigoare aferente protecției drepturilor de autor. Este interzisă utilizarea acestui conținut, în orice mod, fără acordul scris al persoanelor autorizate. Orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile pe Website în scopul distribuirii mai departe a acestora către terțe persoane pe alte website-uri și în afara Internet-ului este interzisă. De asemenea, este interzisă utilizarea Website-ului și a însemnelor ZORO.MD, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul expres și prealabil al ZORO.MD.

Sub rezerva dreptului acordat ZORO.MD în conformitate cu punctul 4.3 de mai jos, nici o prevedere din acest Regulament nu va constitui un acord de utilizare a drepturilor ZORO.MD sau a drepturilor terților prevăzute la punctul 2.3 de mai sus și nici nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare la astfel de drepturi.

ZORO.MD nu este parte la Tranzacții.

În cadrul Website-ului, sunt posibile următoarele acțiuni:

 • Navigarea conținutului Website-ului;
 • Utilizarea Contului și a funcțiilor aferente acestuia;
 • publicarea Anunțurilor în limitele gratuite menționate în Anexa 3 “Limita de Anunțuri”;
 • publicarea Anunțurilor plătite în afara Limitelor;
 • utilizarea Serviciului Plătit (inclusiv a Serviciilor de Promovare).
 • Serviciile de navigare în conținutul Website-ului, serviciile de Cont și cele de publicare a Anunțurilor în limitele gratuite sunt furnizate cu titlu gratuit. Celelalte servicii sunt furnizate în schimbul unui preț.
 • Serviciile de livrare și plată sunt asigurate de furnizori de servicii externi, în beneficiul Utilizatorilor și în baza unor raporturi juridice separate, la care ZORO.MD nu este parte.

Pentru utilizarea integrală a Website-ului, trebuie să aveți un dispozitiv conectat la Internet, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Pentru utilizarea integrală a Website-ului, trebuie să aveți un dispozitiv conectat la Internet, care să îndeplinească următoarele cerințe:
 • Un browser web actual, instalat și configurat în mod corespunzător, care să susțină standardul HTML5 și tehnologia foilor de stil în cascadă (CSS3), de ex. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Browser-ele web trebuie să funcționeze cu o rezoluție a ecranului de minim 1024×768 pixeli;
 • JavaScript și cookie-urile activate (activate de regulă în mod automat în browser-ul dvs.);

Pentru dispozitivele mobile:

 • o versiune Android originală de minim 7,0 sau o versiune iOS originală de minim 12,0.

ZORO.MD va depune toate eforturile pentru a asigura operarea neîntreruptă a Website-ului. Pentru asigurarea unei calități ridicate a serviciilor și a unei funcționări eficiente a Serviciului, ZORO.MD își rezervă dreptul de a stabili pauze de funcționare a Serviciului. Întreruperile tehnice se pot efectua în cursul nopții (orele 22-6), timp în care anumite funcții ale Serviciului și serviciile furnizate de către ZORO.MD ar putea fi limitate sau indisponibile.

Utilizatorii care comunică cu alți Utilizatori prin intermediul funcției de chat din cadrul Serviciului, înțeleg și sunt de acord cu faptul că aceste conversații nu sunt private, iar conținutul acestora poate fi colectat/citit de către ZORO.MD. Prin acceptarea prezentului Regulament, Utilizatorul confirmă faptul că ZORO.MD are dreptul de a accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de chat a Website-ului, în scopul asigurării siguranței și securității Utilizatorilor, prevenirea fraudei și îmbunătățirea Website-ului. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care ZORO.MD accesează și analizează conținutul conversațiilor purtate prin intermediul funcției de chat din cadrul Serviciului, vă rugăm să studiați Politica de Confidențialitate.

3 Contul

În scopul obținerii unei funcționalități integrale a Serviciului, un Vizitator trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze Serviciul în calitate de Utilizator autentificat. Contul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza, printre altele, următoarele funcții ale Website-ului:

 • publicarea și administrarea Anunțurilor publicate;
 • urmărirea Anunțurilor celorlalți Utilizatori;

gestionarea plăților și a facturilor aferente serviciilor furnizate pe Website de către ZORO.MD;

 • transmiterea și primirea de mesaje de la și către alți Utilizatori;
 • comandarea de Servicii de Promovare;

Utilizatorul poate fi doar o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o formă de organizare fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate de exercițiu. În cazul persoanelor juridice și formelor de organizare fără personalitate juridică, numai persoana autorizată să acționeze în numele și pe seama acestor entități va crea un Cont în numele acestora și va desfășura toate activitățile pe Website. Utilizatorul poate deține doar un singur Cont în cadrul Serviciului asociat unei anumite adrese de email.

Utilizatorul poate avea un singur cont în cadrul Serviciului. Această regulă nu se aplică atunci când:

 • a) Utilizatorul are conturi diferite, utilizate în scopuri private și legate de activitatea sa comercială;
 • b) Utilizatorul folosește diferite Conturi în domeniul activităților sale comerciale, în legătură cu deservirea acestor Conturi de către diferiți reprezentanți sau sucursale ale întreprinderii administrate de Utilizator, cu condiția să nu existe întârzieri în plățile pentru serviciile furnizate de ZORO.MD în sfera oricărui Cont, iar Anunțurile postate în fiecare Cont nu se repete, pentru aceleași locații;
 • c) va fi necesar să creați un alt Cont din cauza imposibilității de a avea acces la Contul vechi (exemplu: uitarea parolei);

cu toate acestea, oricare dintre ipotezele de mai sus vor fi verificate în detaliu de către ZORO.MD, care are dreptul de a suspenda Contul în momentul verificării sau de a șterge Contul, în absența confirmării circumstanțelor care justifică aplicarea uneia dintre excepțiile de mai sus. Excepțiile prevăzute de prezenta secțiune nu se vor aplica, dacă sunt invocate în scopul evitării plății creanțelor pentru serviciile furnizate pe Website.

Înregistrarea Contului necesită:

completarea formularului disponibil pe Website și furnizarea datelor prevăzute prin acesta.

consultarea Regulamentului și a anexelor acestuia și acceptarea prevederilor acestora.

ZORO.MD prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, ale persoanelor care acționează în numele și pe seama Utilizatorilor și ale Vizitatorilor în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate.

După completarea datelor necesare pentru înregistrare, se va trimite confirmarea privind Înregistrarea Contului la adresa de email indicată de către Utilizator, un link pentru activarea Contului și Regulamentul în vigoare la momentul respectiv. Înregistrarea este finalizată în momentul în care Utilizatorul își activează Contul. În acest moment în timp, se încheie un contract de servicii de cont. În cazul în care activarea nu are loc în termen de 30 de zile de la data primirii mesajului email, prin care se confirmă Înregistrarea Contului, link-ul de activare va expira, iar Contul nu va fi activat. Utilizatorul se poate înregistra, din nou, utilizând aceeași adresă de email, însă numai după contactarea ZORO.MD.

Utilizatorul se va asigura de faptul că datele furnizate pe parcursul procesului de Înregistrare și al utilizării Serviciului sunt reale, corecte și actualizate și că acesta are dreptul de a utiliza aceste date. Utilizatorul se obligă să actualizeze datele, în cazul oricăror modificări. ZORO.MD își rezervă dreptul de a bloca un Cont, în cazul în care datele furnizate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu procedura prevăzută de Regulament.

O persoană care acționează în cadrul Website-ului în numele și pe seama unui Utilizator care este persoană juridică sau formă de organizare fără personalitate juridică, căreia i s-a conferit capacitate de exercițiu prin lege, se va asigura că aceasta este autorizată în mod corespunzător pentru a acționa și a desfășura toate activitățile în numele și pe seama unui astfel de Utilizator în cadrul Website-ului.

Utilizatorul se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului și să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane terțe neautorizate. Veți informa, fără întârziere, ZORO.MD în cazul în care aveți cunoștință de orice accesare de către orice persoană terță neautorizată a Contului dvs. și, dacă acest lucru este posibil, veți modifica imediat datele.

Contractul de servicii de cont se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la activarea Contului. Contractul de servicii de cont poate fi încetat de către Utilizator în confor-mitate cu următoarele reguli:

 • dreptul de a șterge Contul nu va afecta dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract sau de a-l rezilia, astfel cum se prevede prin lege și prin prezentul Regulament;
 • ștergerea unui Cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului, (ii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia în adresa ZORO.MD sau (iii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia, în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
 • în momentul ștergerii Contului de către Utilizator, celelalte contracte încheiate între ZORO.MD și Utilizator, referitoare la serviciile furnizate în cadrul Website-ului, vor expira;
 • încetarea contractului de servicii de cont va produce efecte începând din momentul efectuării acesteia (pentru viitor), ceea ce înseamnă că plățile efectuate de către Utilizator nu vor fi rambursabile. De asemenea, ZORO.MD nu va fi obligat să ramburseze echivalentul sumelor neutilizate în cadrul Serviciilor cu Plată;
 • după ștergerea Contului sau rezilierea contractului de Cont, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Serviciului.

ZORO.MD are dreptul de a înceta contractul cu Utilizatorul, în cazul în care acesta din urmă:

 • Nu a accesat Contul timp de mai mult de 24 de luni. În acest caz, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul Cont, inclusiv toate datele personale stocate în Cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Informații referitoare la încetarea contractului vor fi transmise Utilizatorului cu 30 de zile în prealabil, la adresa de email furnizată în cursul Înregistrării. Utilizatorul va putea să-și exprime disponibilitatea de a continua utilizarea Contului prin intermediul funcției prevăzute în acest sens, care impune Utilizatorului să se conecteze la Cont. Dreptul ZORO.MD de a înceta contractul în conformitate cu această prevedere nu limitează dreptul Utilizatorului de a se reînregistra în cadrul Serviciului. Cu toate acestea, ZORO.MD nu garantează faptul că numele existent de utilizator asociat Contului va mai fi disponibil pentru utilizare pe parcursul noii înregistrări;
 • în pofida notificărilor transmise de către ZORO.MD cu privire la încetarea unor acțiuni sau omisiuni care încalcă prevederile Regulamentului sau prevederile legislației general aplicabile, Utilizatorul continuă să acționeze neconform.

În vederea asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciului, a protejării și asigurării securității persoanelor care îl utilizează, ZORO.MD își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare cu privire la valabilitatea și corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator și de a solicita Utilizatorului să-și confirme identitatea, informațiile cuprinse în Anunț sau informațiile aferente Tranzacției efectuate, în modalitatea aleasă de ZORO.MD. În cazul în care verificarea datelor sau a identității Utilizatorului nu se finalizează cu succes, ZORO.MD poate suspenda sau bloca operarea Contului în conformitate cu regulile definite în Regulament.

Retragerea Consumatorului.

În termen de 14 zile de la încheierea contractului cu ZORO.MD, un consumator se poate retrage dintr-un astfel de contract, pentru un anumit Serviciu, fără a oferi niciun motiv pentru aceasta, prin transmiterea unei notificări în adresa ZORO.MD sau în scris, la adresa poștală a Furnizorului. În momentul retragerii din contractul privind serviciile de Cont, celelalte contracte încheiate între ZORO.MD și Utilizator expiră.

Contractul privind serviciile de Cont poate fi încetat de către un Utilizator Profesionist în conformitate cu regulile prevăzute în Regulament, în cazul unei neacceptări a modificărilor aduse Regulamentului, cu privire la care Utilizatorul va fi informat. În acest caz, pentru a înceta contractul privind serviciile de Cont, Utilizatorul profesionist va notifica ZORO.MD imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise modificările. Încetarea contractului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

4 Reguli privind publicarea Anunțurilor

ZORO.MD le oferă Utilizatorilor posibilitatea de a publica Anunțuri în cadrul Serviciului. Publicarea unui Anunț pe Website de către un Utilizator are loc după completarea formularului corespunzător.

Un Anunț publicat de către Utilizator în cadrul Serviciului este accesibil tuturor Utilizatorilor Serviciului.

La momentul publicării Anunțului, Utilizatorul acordă ZORO.MD o licență neexclusivă, nelimitată teritorial și gratuită cu privire la înregistrarea, multiplicarea și distribuirea întregului Anunț sau a unei părți din acesta în vederea afișării acestuia în cadrul Serviciului, precum și în vederea distribuirii acestuia către partenerii ZORO.MD prin intermediul cărora se asigură promovarea Serviciului, precum și în orice loc pe internet, inclusiv pe motoarele de căutare (cum ar fi Google) sau rețelele de socializare (cum ar fi Facebook). Acordarea acestei licențe este necesară pentru utilizarea integrală a Serviciului. Datorită caracterului specific al internetului, ZORO.MD nu deține control deplin asupra distribuirii conținutului publicat sau transmis prin intermediul funcțiilor Serviciului către alți Utilizatori și nu își asumă responsabilitatea în acest sens în numele terților, în special în cazul copierii și distribuirii Anunțurilor de către astfel de persoane și portaluri care nu au legătură cu Serviciul.

Conținutul fiecărui Anunț va îndeplini cerințele Regulamentului, respectiv va fi real, neechivoc, ușor de înțeles și va îndeplini cerințele tehnice specificate de către Furnizor. Utilizatorul dispune de libertatea de a determina conținutul Anunțului în limitele legale și în conformitate cu următoarele cerințe:

 • Anunțul nu va conține cuvinte considerate în mod obișnuit vulgare sau ofensatoare.
 • Utilizatorul va selecta o Categorie și sub-categoria tematică corespunzătoare obiectului în care trebuie repartizat Anunțul;
 • Utilizatorul va indica prețul total în MDL sau Euro (specificând valoarea TVA, dacă este cazul) și, va menționa, acolo unde este posibil, faptul că prețul este negociabil sau că Produsul este oferit cu titlu gratuit sau că Utilizatorul oferă posibilitatea unui schimb al Produsului cu un alt bun sau serviciu.
 • obiectul Anunțului poate fi doar bunul aflat în posesia sau aparținând Utilizatorului;
 • un Anunț poate privi un singur Produs;
 • este necesar să indicați dacă Anunțul se referă la un singur articol, la mai multe articole sau la un set/pachet (un set înseamnă un set de elemente care constituie un întreg).
 • același Produs poate face obiectul unui singur Anunț la un moment dat, însă acest lucru este valabil și pentru Anunțurile completate de către Utilizatori în termen de 14 zile de la data adăugării Anunțului;
 • conținutul Anunțului nu poate include informații precum: conținut promoțional și publicitar, adrese de website și alte elemente care îi direcționează pe Utilizatori către servicii similare celor furnizate de ZORO.MD (respectiv servicii de publicare de oferte sau anunțuri de la utilizatorii de internet).

În cazul în care Utilizatorul publică un Anunț într-o categorie eronată, ZORO.MD are dreptul de a schimba Categoria, însă în cazul în care o astfel de schimbare ar conduce la publicarea unui Anunț în afara Limitelor, Anunțul va fi dezactivat.

Obiectul Anunțului nu poate constitui:

 • o căutare de Produse;
 • oferte de întâlniri, de natură matrimonială sau sexuală;
 • produse comercializarea cărora este interzisă prin legislația aplicabilă, bunuri provenite din furt sau în legătură cu care există proceduri judiciare sau administrative în curs sau bunuri care fac obiectul unor proceduri de executare silită sau care fac parte dintr-un patrimoniu subiect al unei proceduri de faliment sau insolvență.

Publicarea unui Anunț pe Website se face de către Utilizator prin:

 • click pe rubrica “Adaugă anunț” sau pe o rubrică similară;
 • efectuarea plății (pentru Anunțurile Plătite).

Afișarea unui Anunț în cadrul Serviciului începe după publicarea acestuia (publicarea este condiționată de plată serviciului, pentru Anunțurile Plătite) și durează încă alte 30 de zile, însă nu mai târziu de data la care apare una dintre următoarele împrejurări:

 • Utilizatorul a vândut Produsul;
 • Utilizatorul a modificat Anunțul într-o manieră care indică faptul că se referă la un alt Produs față de cel la care făcea referire inițial;
 • Utilizatorul a șters Anunțul.

În eventualitatea în care ZORO.MD constată apariția împrejurărilor menționate, ZORO.MD va avea dreptul de a șterge Anunțul în conformitate cu principiile prevăzute în Regulament.

În cursul perioadei publicării unui Anunț în cadrul Serviciului, Utilizatorul poate modifica conținutul Anunțului și unii dintre parametrii acestuia și poate șterge Anunțul. Într-un interval de trei Zile anterior încheierii perioadei de afișare a Anunțului și până la data încheierii perioadei de afișare a Anunțului, Utilizatorul poate prelungi afișarea Anunțului cu încă 30 de Zile, dar prelungirea se va plăti în Categoriile cu Anunțuri plătite, precum și în cazul depășirii limitei de anunțuri dintr-o anumită categorie.

Posibilitatea de a modifica conținutul Anunțului nu se aplică modificărilor de preț sau altor parametri ai Anunțului publicat, care ar avea ca scop evitarea plății sumelor datorate ZORO.MD, pentru serviciile furnizate în cadrul Serviciului sau rambursarea fondurilor, în cazurile prevăzute în prezentul Regulament.

După încheierea perioadei de afișare a Anunțului, indiferent de motiv, Anunțul este arhivat în fișierele Conturilor corespunzătoare, unde sunt disponibile Utilizatorilor pe o perioadă de 6 luni, dacă Utilizatorii nu elimină ei înșiși Anunțul arhivat înainte de expirarea acestei perioade. Utilizatorii trebuie să arhiveze conținutul Anunțului, precum și informațiile referitoare la Tranzacțiile încheiate.

5. Anunțuri Gratuite

Publicarea unui Anunț pe Website de către Utilizator în cadrul Limitei este gratuită. Limitele pentru fiecare Categorie, Limitele aplicabile Utilizatorilor profesioniști și situațiile în care Limita nu se aplică sunt prevăzute de Regulament.

Utilizatorul va fi informat de către ZORO.MD cu privire la expirarea Limitei prin intermediul unui mesaj disponibil în Cont. Publicarea de către Utilizator în cadrul Serviciului a altui Anunț sau a unui Anunț în cadrul unei Categorii pentru care nu s-a acordat o Limită se va face în schimbul unui preț.

6. Anunțuri Plătite

Publicarea de către Utilizator a unui Anunț Plătit pe Website este posibilă după achiziționarea de către Utilizator:

 • a unui singur Anunț – în conformitate cu lista de prețuri corespunzătoare unei anumite Categorii;
 • a unui pachet de Anunțuri – în conformitate cu lista de prețuri corespunzătoare unei anumite Categorii.

Achiziționarea unui pachet de Anunțuri sau a unui singur Anunț este posibilă prin utilizarea formularului corespunzător disponibil pe Website.

Activarea unui Anunț Plătit în cadrul Serviciului va avea loc ulterior afișării plății în contul ZORO.MD.

7. Servicii de Promovare a Anunțurilor

Pentru a crește vizibilitatea Anunțurilor, Utilizatorii pot recurge la Servicii de Promovare plătite, sub forma Promovării în lista de Anunțuri, Promovării pe prima pagină a Website-ului și a Reactualizării plătite.

Utilizatorul poate utiliza orice Servicii de Promovare la momentul publicării Anunțului sau pe parcursul afișării acestuia.

Serviciile de Promovare și Pachetele aferente acestora sunt furnizate pentru un singur Anunț, ceea ce înseamnă că nu este posibilă utilizarea unui pachet de Servicii de Promovare pentru diferite Anunțuri.

8. Plăți

Utilizatorul va fi informat, în mod vizibil, pe Website cu privire la prețul actual al Serviciilor cu Plată selectate, de fiecare dată. Toate prețurile indicate pe Website sunt prețuri brute (care includ taxa pe valoare adăugată, respectiv TVA) exprimate în Euro (EUR).

Plățile din cadrul Serviciului se efectuează în avans, respectiv în cuantumul total necesar pentru un anumit Serviciu Plătit, înainte de începerea furnizării acestuia, prin intermediul formelor de plată puse la dispoziție de către ZORO.MD. În cazul în care plata se efectuează în avans, furnizarea Serviciului Plătit nu va începe mai devreme de momentul în care plata aferentă acestui Serviciu Plătit nu a fost creditată integral în contul ZORO.MD. În cazul plăților efectuate prin Ordin de Plată, ZORO.MD va livra serviciul într-un interval de 24-72 ore de la momentul confirmării plății de către furnizorul serviciului de plată.

Utilizatorul, la latitudinea sa, poate efectua plata utilizând una dintre metodele de plată disponibile în conformitate cu informațiile furnizate în cadrul procesului de selectare a respectivului Serviciu.

Utilizarea oricăreia dintre metodele de plată va necesita stabilirea unui raport juridic separat cu furnizorul serviciului respectiv de plată și acceptarea Regulamentului acestuia, precum și a Politicilor sale de confidențialitate. ZORO.MD nu este parte la un astfel de raport și nu are posibilitatea de a interveni asupra conținutului sau implementării acestuia. În cazul oricăror probleme legate de plată, Utilizatorul trebuie să contacteze operatorul de plăți relevant, în vederea clarificării oricăror dubii sau a depunerii unei plângeri. În situații excepționale și în limita posibilităților tehnice și organizatorice, ZORO.MD va acorda sprijin Utilizatorului în vederea clarificării problemei. ZORO.MD nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de un prestator extern de servicii.

Furnizarea de servicii Utilizatorului de către ZORO.MD este documentată prin intermediul facturilor emise de Furnizor, în conformitate cu regulamentul aplicabil.

În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, din cauza ștergerii Anunțului de către Utilizator sau în cazul în care Produsul a fost vândut ori Utilizatorul a schimbat obiectul Anunțului de așa manieră încât să indice faptul că acesta se referă la un alt Produs față de cel la care se făcea referire inițial, costul perceput pentru publicarea Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente acestuia, pentru perioada neutilizată, nu va fi restituit.

Anunțurile care sunt ilegale sau încalcă prevederile Regulamentului, în special cele: adăugate în cadrul unei categorii eronate, care sunt similare sau dublate, care se repetă de multe ori (de natură spam), considerate ofensatoare, care au conținut pornografic sau erotic, conținut care poate fi interpretat ca promovând activități sexuale sau erotice în schimbul unor sume de bani, care constituie o tentativă de fraudă, care încalcă orice drepturi de autor, vor fi șterse.

9. Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale sau incompatibile cu Regulamentul.

Utilizatorul are dreptul de a utiliza Serviciul în conformitate cu scopul acestuia, în limitele stabilite de lege și de bunele practici, respectând drepturile și interesele celorlalți Utilizatori și ale terțelor persoane. În particular, Utilizatorul se obligă:

 • să nu întreprindă acțiuni care ar putea interveni asupra funcționării corespunzătoare a Serviciului, inclusiv să nu intervină asupra conținutului Serviciului, Contului sau Conturilor celorlalți Utilizatori sau asupra elementelor IT ale Serviciului;
 • să nu întreprindă acțiuni ilegale, inclusiv transmiterea sau publicarea prin intermediul funcțiilor Serviciului de conținuturi care încalcă legea, drepturi personale, de conținut care cuprinde sau distribuie materiale de pornografie infantilă sau terorism și conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe persoane, precum și de conținut cu caracter discriminatoriu sau rasist;
 • să nu efectueze, cu ajutorul funcțiilor Website-ului, vânzarea (și să nu întreprindă alte acțiuni cu efect similar) de Produse și servicii interzise sau permise condiționat și să nu le comercializeze fără îndeplinirea condițiilor impuse de prezentul Regulament. Este de asemenea interzisă comercializarea Produselor interzise prin lege, a Produselor care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune furt sau a Bunurilor cu privire la care se află în derulare un litigiu, care fac obiectul unor proceduri de executare silită sau care sunt incluse în patrimonii care fac obiectul unor proceduri de faliment sau de reorganizare;
 • să nu inducă în eroare Utilizatorii Serviciului sau ZORO.MD, de ex., prin furnizarea de informații false referitoare la Produs sau prin tăinuirea unor informații relevante;
 • să se abțină de la acționa cu rea-credință și de la a utiliza în mod abuziv funcțiile Serviciului, prin utilizarea Serviciului contrar destinației acestuia și contrar Regulamentului.

Utilizatorul are obligația de a respecta prevederile Regulamentului la fiecare etapă de utilizare a Serviciului și în legătură cu fiecare funcție oferită, inclusiv în cazul publicării Anunțurilor și al transmiterii de mesaje către alți Utilizatori.

Publicarea sau transmiterea oricărui conținut pe Website se realizează în mod automat, prin utilizarea interfeței Website-ului și fără participarea ZORO.MD. Furnizorul nu verifică în mod automat întregul conținut transmis prin intermediul funcțiilor Website-ului.

În cazul unor modificări ale conținutului unui Anunț, aduse de către Utilizator ulterior publicării acestuia în cadrul Serviciului, ZORO.MD își rezervă dreptul de a edita conținutul care nu este în conformitate cu Regulamentul sau de a șterge Anunțul.

Fiecare persoană care utilizează Serviciul are dreptul și posibilitatea de a raporta către ZORO.MD orice conținut care este ilegal sau contrar Regulamentului, distribuit prin intermediul funcțiilor Serviciului, cu ajutorul funcției “raportarea încălcărilor,” care este disponibilă, fie (i) în cadrul Anunțului ( butonul “Raportează”), fie (ii) în cadrul formularului de contact (motiv: “Vreau să raportez o înșelăciune/comportament inadecvat”). În măsura în care este posibil, persoana care efectuează raportarea va furniza toate datele necesare identificării de către ZORO.MD a conținutului neconform, inclusiv numărul de identificare al Anunțului și motivele pentru care aceasta consideră conținutul a fi ilegal sau contrar Regulamentului și, la latitudinea sa, detaliile de contact.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website, ZORO.MD poate:

 • bloca imediat respectivul conținut, în particular, Anunțul, precum și toate Serviciile de promovare aferente acestuia. În eventualitatea blocării, conținutul nu va fi vizibil sau disponibil persoanelor care utilizează Serviciul, iar în Contul respectivului Utilizator Anunțul va apărea la secțiunea “Moderate”;
 • lua măsuri de verificare adecvate, pentru stabilirea împrejurărilor cazului, acționând în mod proporțional și rezonabil, inclusiv, de exemplu, prin contactarea persoanei care a raportat, a autorului conținutului, a autorității competente sau a unui consultant extern;
 • notifica Utilizatorii profesioniști, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate;

Prevederile clauzei de mai sus nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta contactînd ZORO.MD, prin transmiterea unei obiecții, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

Dacă opoziția menționată este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

            1. Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului profesionist, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;

            2. Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.

Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la data cînd a fost informat despre blocarea anunțului:

             1. Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;

             2. Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat,

ZORO.MD are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

ZORO.MD își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că utilizatorul sau reprezentantul utilizatorului a produs sau poate produce un prejudiciu financiar Furnizorului.

În cazul unei încălcări grave a legii prin utilizarea Serviciului, precum și al unei încălcări grave sau repetate a prevederilor Regulamentului, în special în cazul unor tentative repetate de publicare sau de diseminare de conținut ilegal de către un anumit Utilizator sau de diferiți Utilizatori care acționează împreună sau în baza unui acord, inclusiv utilizarea mai multor Conturi, în conformitate cu principiul proporționalității și cu cel privind libertatea de circulație, ZORO.MD poate suspenda sau bloca temporar ori permanent Contul sau Conturile, fapt care va echivala cu o suspendare sau blocare a furnizării serviciilor, având în vedere următoarele reguli:

 • suspendarea Contului înseamnă suspendarea temporară a funcționării acestuia. Utilizatorul al cărui Cont a fost suspendat pierde posibilitatea de a utiliza Serviciul în mod activ, ceea ce înseamnă că acesta nu poate trimite mesaje prin intermediul funcției de chat și nu poate publica Anunțuri. Cu toate acestea, se poate vizualiza Serviciul, istoricul mesajelor și Anunțurile publicate;
 • blocarea unui Cont implică pierderea de către Utilizator a posibilității de a se autentifica în Cont.

Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

10. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor

În cazul existenței oricăror nereguli legate de operarea Serviciului, inclusiv de natură tehnică, Utilizatorul sau Vizitatorul ar trebui să contacteze mai întâi Serviciul de Asistență Clienți/Centrul de Asistență al ZORO.MD, furnizând informațiile necesare pentru identificarea problemei.

ZORO.MD depune toate diligențele pentru a furniza servicii de cea mai înaltă calitate. Independent de cele de mai sus, Utilizatorul are dreptul de a depune, în mod gratuit, o plângere cu privire la lipsa de performanță sau la performanța necorespunzătoare a serviciilor furnizate de ZORO.MD, în baza Regulamentului.

Utilizatorii au de asemenea posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

O plângere poate fi depusă prin transmiterea unui mesaj prin forma de contact de pe Site sau în scris, la adresa poștală a ZORO.MD.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Utilizatorul poate accesa link-ul: https://consumator.gov.md/.

11. Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere

Un Utilizator profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:

           1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document;

           2. prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Paginii, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;

           3. întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului profesionist;

           4. blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul profesionist sau blocarea Contului Utilizatorului profesionist.

Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea site-ului disponibilă în Pagina ZORO.MD, și nemijlocit prin folosirea “Formularului de contact”. În cuprinsul reclamației, Utilizatorul profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită ZORO.MD să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și ZORO.MD, în legătură cu serviciile furnizate de ZORO.MD, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate. ZORO.MD va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute.

Opțiunea medierii este voluntară. ZORO.MD își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

12. Soluționarea extrajudiciară a disputelor.

Consumatorul are posibilitatea de a recurge la modalități de soluționare a disputelor pec ale amiabilă. În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pec ale amiabilă-extrajudiciară, acesta este transmis instanței de judecată competente.

13. Prevederi finale.

ZORO.MD își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea următoarelor reguli:

se pot aduce modificări la Regulament din considerente organizatorice, legale sau tehnice, iar acestea pot implica și modificarea costurilor, listelor de prețuri și a Termenilor și condițiilor aplicabile Serviciilor Plătite;

Utilizatorul va fi informat cu privire la fiecare astfel de modificare prin plasarea informațiilor în pagina Serviciului, care vor fi vizibile după conectarea corectă în Cont. Suplimentar, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică;

modificările intră în vigoare la data indicată de ZORO.MD, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel;

modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite deja achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției, puse în aplicare pe baza principiilor existente.

ZORO.MD poate modifica Regulamentul fără a respecta termenul de notificare de 15 zile menționat mai sus, inclusiv cu efect imediat, în cazul în care:

este supus unei obligații legale în temeiul căreia este obligat să modifice Regulamentul într-un mod care îl împiedică să îndeplinească termenul de preaviz menționat mai sus,

trebuie, cu titlu de excepție, să modifice Regulamentul cu scopul de a combate o amenințare neprevăzută și imediată legată de protecția serviciilor online, medierii sau protecția Utilizatorilor împotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, încălcării securității datelor cu caracter personal sau a altor amenințări la adresa securității cibernetice.

Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor aduse Regulamentului are dreptul de a rezilia contractul cu privire la Serviciul de Cont în orice moment.

Cu scopul de a dezvolta Serviciul, ZORO.MD va putea introduce noi servicii și funcționalități, care pot fi precedate de teste de produs, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către Utilizatori.

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acest Regulament, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legislația Republicii Moldova în vigoare.

 6. Toate disputele referitoare la serviciile furnizate de către ZORO.MD în cadrul Serviciului vor fi înaintate instanțelor competente ale Republicii Moldova.

7. Anexele la prezentul Regulament constituie parte integrantă din acesta.

Autorizare
*
*
Înregistrare
*
*
*
Nu a fost introdusă o parolă
*
captcha
Generare parolă